Vikten av bra cement vid bygge

Allt fler väljer att bygga helt nytt. Det innebär alltså en hel del planering och grundarbete. Grunden i ett hus består oftast av en utgrävning som dräneras och sedan fylls med betong/cement. Det som då sker är att huset får en bra och stabil grund för bygget och därefter påbörjas anläggningsarbetet av stommar och liknande. Det är här man börjar se formen av ett hus och bygget rullar oftast på i rätt ordning.

Om man talar om husets grund så inser de flesta att det är förmodligen den viktigaste delen i husbygget. Det innebär nämligen för många att om grunden krackelerar så kommer resten direkt. Därför jobbar man ständigt på att utveckla nya cement- och betongmaterial som ska hålla längre och vara lättare att anlägga, med mera. Exempel på dålig anläggning av cement är ringmuren i Visby som rasade för ett år sen:

I ett mejl till DN.se skriver Jörgen Renström, byggnadsantikvarie på Gotlands Museum, att raset kan ha berott på den tätning med cement som använts så sent som in på 1970-talet.

Partiet som nu rasade ingick en del av muren som 2002 bedömdes som problematiskt just på grund av att man hade använt sig av cement, något som kan ha bidragit till gårdagens ras(Läs om händelsen här)

Kunskap om hur cement och olika material fungerar ihop är viktigt för att det ska bli ett bra arbete. CBI Betonginstitutet har lagt vikten på kunskap och att man ska utbilda sig själv i inom just cement. Här utförs en hel del forskning och för den som är intresserad av att läsa det nyaste om materialet kan passa på.