Hörselskada vanligt i byggbranschen

På arbetsplatser inom industri- och byggbranschen är det dagligen höga ljudvolymer. Det är just inom denna bransch som flest fall handlar om hörselskador, enligt Arbetsmiljöverket. Därför är det viktigt att man som byggarbetare dagligen använder hörselskydd.  

hörselskyddEn av de vanligaste branscherna där de anställda drabbas av hörselskador är inom bygg- och industribranschen. Att dagligen vistas i miljöer med buller och hög ljudvolym leder ofta till att hörseln blir lidande med tiden. Därför är det viktigt att använda hörselskydd och vara noga med att ljudvolymen på arbetsplatsen är inom ramen av vad arbetsmiljöverket tillåter. Är man osäker på att man själv har hunnit blivit drabbad av nedsatt hörsel kan man ta hjälp av till exempel https://www.audika.se/ för att göra ett hörseltest. Det är bra att göra ett test redan från början när man misstänker problem. Det blir då lättare att motverka att skadan blir värre.

Enligt Arbetsmiljöverket är buller ett av det vanligaste problemet på den svenska arbetsmarknaden. Med buller menar man oftast ljud som inte är oönskat och upplevs som besvärande. Buller i för hög utsträckning kan i sin tur leda till bland annat hörselskador, känslighet mot ljud, trötthet och stress. Bullar ökar även risken för högt blodtryck enligt Karolinska Institutet.

Buller kan bli skadligt med tiden

Alla är såklart olika känsliga mot buller och hög ljudvolym. Men i det långa loppet är det inte hälsosamt att dagligen vistas i en miljö som man upplever besvärande på grund av ljudet. I detta fall betyder det att anställda inom bygg- och industribranschen borde använda hörselskydd under hela arbetsdagen. Detta för att minska risken för att ljudnivån, som för nuvarande känns normal, leder till stress efter en längre tid och skapar hörselskador.

Idag finns det många olika modeller av hörselskydd, där favoriten är hörselkåpor med radio. Dock så gäller det att inte lyssna med för hög volym om man väljer denna typ av hörselskydd. Olika märken och modeller kostar olika mycket, men oftast brukar de som är lite dyrare ha bättre kvalitet både på skyddet och produkten.

Var därför noga med hörselskydd för att undvika att bli drabbad av en hörselskada. Speciellt om du är en av de som arbetar inom bygg- eller industribranschen.