Bygg rätt i offentliga miljöer

När det kommer till att bygga om hemma och bygga ut eller designa vad man nu vill behöver man i stort bara tänka på sig själv och att de övriga i familjen ska bli nöjda. Visst, det finns vissa restriktioner för vad du får och vad du inte får bygga. Men, i det stora hela är det bara dina behov du behöver tänka på. Finns det handikappsproblem så blir hela bostaden handikappsanpassad. Detta är något som det dock är problem med när det kommer till samhället och hur det är uppbyggt.

  • Synskadade
  • Funktionshindrade
  • Hörselskadade

Tre stora grupper som oftast blir nedprioriterade och som i många situationer får det svårt både med att parkera, ta sig in på restauranger eller bara genom att gå över ett övergångsställe. Vi i Sverige måste bli bättre på att jobba med dessa grupper.

2005, 2010 och 2013

Vart samhället var och vart det är nu är en utveckling som är spännande att se. Dels då tekniken möjliggör att vi kan ta fram bättre lösningar och även förbättra i samhället. Bara att det är enklare att använda durkplåt som man har för att stabilisera för att det ska bli lättare för rullstolsbundna gör att det får en större frihet. Att använda durkplåt hemma är en självklarhet och vad som behövs i samhället är att de tar mer ansvar för att även handikappsanpassa även där. Enligt ett gammalt program i P4 Jönköping 2005 diskuterades funktionshindrades plats i samhället. Sveriges Riksdag bestämde att alla offentliga miljöer 2010 skulle vara tillgängliga för funktionshindrade människor. Något de då ansågs bli svårt och något som vi nu har det svart på vitt på. För många är en trottoarkant inget problem eller inte ens något som man funderar kring speciellt mycket. Medan det för vissa innebär att de blir utestängda får det som finns på andra sidan. Samma sak gäller synskadade eller hörselskadade. Det handlar om att vi måste hjälpa våra medmänniskor och nu när byggtekniken och kunskapen är så hög gäller det bara att prioritera denna fråga så vi verkligen kan få ett samhälle där alla människor ska kunna känna sig välkommen i.