Rätt typ av brandsläckare

Förutom alla de standardverktyg som borr, såg, hammare, vattenpass etcetera som vi anser att alla borde ha hemma så finns det en annan typ av ”verktyg” som kan vara mer eller mindre avgörande om du har tillgång till eller inte. Bor du till exempel i en villa en bit ut på landet så finns det en risk att brandkåren inte hinner komma så pass snabbt att allt går att rädda. Börjar det brinna i ditt hem så är varje minut avgörande. Att ha tillgång till rätt typ av brandsläckare i hemmet kan därför hjälpa dig avsevärt mycket om olyckan är framme och brandkåren inte kan komma så snabbt som man hade önskat. Att du vid en sådan här situation har möjlighet att agera själv och hindra att branden sprids ytterligare tills brandkåren kommit på plats är såklart guld värt.

Så vilken brandsläckare är då rätt? Det finns många olika typer av brandsläckare men tre stycken som är de absolut vanligaste. Vattensläckare är precis som det låter en brandsläckare som sprutar vatten. I vissa fall är vattnet även blandat med ett medel som sänker ytspänningen i vattnet. En vattensläckare används till små och okomplicerade bränder. Dock har denna typ av brandsläckare blivit allt mer utbytt och ersatt av mer utvecklade och effektiva släckare.

Med en skumsläckare kan du ta död på lite mer omfattande och komplicerade bränder eftersom skummet inte bara släcker branden på den punkt där det sprutas ut, utan även kan flyta ut på brinnande vätskeytor och släcka elden även där. Både vatten- och skumsläckare kyler dessutom bränsleytorna och gör att dessa inte avger någon brännbar gas. Skumsläckarens vätska bör däremot inte sprutas ut i avlopp eller i närheten av vattendrag då denna vätska är giftig för miljön och även för människan om den lagras i kroppen.

Det mest effektiva sättet att släcka en brand är med hjälp av en pulversläckare. Pulvret är perfekt för kemiska eller elektriska bränder där vatten istället förvärrar branden. Med hjälp av pulvrets innehåll av salt bestående av antingen en positiv natrium-, kalium- eller kalciumjon i kombination med en negativ klorid-, vätefosfat-, vätekarbonat- eller sulfatjon, kyler pulvret branden. En nackdel med pulversläckare är att det lämnar efter sig ett stort saneringsbehov och blir dessutom frätande i kontakt med fukt vilket kan vara förödande för till exempel teknik som blivit berörd av pulvret.