Hantverkare till rätt pris

Om man är alldeles för ohändig för att på egen hand kunna renovera hemma, och inte heller har någon uppfattning om hur mycket arbete som kommer att krävas för att få arbetet gjort, kan det vara svårt att veta vad som är ett rimligt pris när man anlitar en hantverkare. Vad som är rimligt varierar, beroende på alla möjliga faktorer, men det finns några hållpunkter som kan vara bra att känna till.

Vad är ett rimligt pris?

För det första så varierar priset beroende på var i landet man bor, samt på vilken typ av hantverk som ska utföras. Ju större stad man bor i, och ju mer avancerat arbete som ska utföras, desto dyrare blir det. En genomgripande badrumsrenovering i Stockholm blir betydligt dyrare än ett bygge av en innertrappa i Dalsland. Om man får tag i en byggnadssnickare i Dalsland, vill säga.
I avtal mellan hantverkare och husägare anges ofta ett ungefärligt pris. Detta kan lätt missförstås av båda parter. Ungefärligt ska här förstås som ”med en felmarginal på 15 procent”. Om det ungefärliga priset enligt avtalet ska vara 100 000 kronor för en renovering så får det alltså inte överstiga 115 000 kronor om avtalet ska anses ha respekterats. För rivningsarbeten får skillnaden mellan avtalet och slutgiltigt pris bli högre: upp till 25 %.
Timpriset en hantverkare tar kan variera mellan 200 och 800 kronor per timme. Vanligen ligger det dock på mellan 300 och 400 kronor. Det går att sätta ett tak för timpriset, för att förhindra att kostnaden springer iväg alltför mycket.