Fuktskador

Vid renoveringar av badrummet är det ytterst viktig att vara extra försiktig eftersom det är lätt att skada sig och utsättas för farliga ämnen eller rentutav orsaka skador.

Under sommaren är det många semesterfixare som väljer att sätta igång diverse renoveringar i hemmet och många väljer framförallt att fixa till i badrummet. Dock bör man vara väldigt försiktig när man renoverar detta rum eftersom det döljer många kanske oförutsedda skador. Exempelvis bör nämnas att badrum som är byggda under tidigt 1970-tal ofta har det cancerframkallande ämnet asbest i sin isolering, kakelfog och i rörtätningen vilket gör det extra viktigt att först ta prover innan man börjar riva ner badrummet. Vidare är det viktigt att se upp när det kommer till el och vatten vilket i kombination är dödligt. Dessutom är det lätt att orsaka vattenskador om man är oförsiktig och just en enkel vattenskada kan orsaka mer än vad man tror.

Varför är fuktskador farligt?

Först och främst bör man vara medveten om att en vattenskada kan uppstå av flertalet anledningar och det är inte alltid man vet att man är drabbad. Exempelvis kan en fuktskada uppstå genom ett läckande rör eller genom att vatten upprepade gånger läcker ut från handfat eller duschutrymme. Men oavsett hur skadan uppstår är det viktigt att inte lämna kvar fukten och försöka få bukt med den på en gång. Fuktskador har nämligen möjlighet att förstöra möbler, inredning och byggkonstruktion i badrummet om skadan lämnas kvar. Dessutom kan denna typ av skador tvinga verksamheter att stänga och få familjer att behöva lämna sina hem över en längre tid eftersom det kan ta tid att få bukt med skadan. Sålunda är det alltid viktigt att söka hjälp så fort en fuktskada upptäcks och om man själv ska renovera sitt badrum bör man vara extra försiktig för att själv inte orsaka fuktskador under själva renoveringen.